UT-Cm®-Pro

Więcej niż tylko monitorowanie kolizji

System ten służy do monitorowania procesu obróbki pod względem kolizji oraz rejestruje parametry pracy wrzeciona. Dzięki temu wykrywa i zapobiega poważnym uszkodzeniom. Oznacza to, że UT-Cm®-Pro chroni zarówno narzędzia jak i wrzeciono. System zwiększa przejrzystość procesów obróbki, a tym samym daje większe możliwości do ich optymalizacji. W rezultacie, przestoje na obrabiarce (np. poprzez kolizje narzędzia) mogą zostać w dużym stopniu skrócone lub wyeliminowane. Wersja Pro daje więcej możliwości, byś mógł dostosować ją do swojej pracy.

Funkcje systemu UT-Cm®-Pro

Zawsze dostępny

Za sprawą wieloplatformowej architektury oprogramowania, dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca przy pomocy komputera PC. Dzięki temu zmaksymalizowanie efektów pracy staje się jeszcze łatwiejsze.

Panel kontrolny

Panel sterowania HMI UT-Cm® gwarantuje prostą, intuicyjną obsługę. System daje dostęp do informacji z kilku czujników jednocześnie, co zapewnia pełny monitoring maszyny.

Dane w czasie rzeczywistym

Dane wyświetlane w czasie rzeczywistym, RMS, temperatura – te 3 czynniki dają wgląd w poszczególne momenty procesu obróbki. Panel sterowania HMI UT-Cm® umożliwia również, niezależne sterowanie rejestrowanych danych w czasie rzeczywistym lub poza nim.

Wydarzenia i detale z dziennika zdarzeń

Na podstawie rejestrowanych danych, historia pracy maszyny oraz wszystkie jej czynności mogą zostać zaprezentowane za pomocą łatwych do odczytania wykresów. Dane te uwzględniają też informacje takie jak: alarmy, ostrzeżenia, przeglądy i przestoje.

Uwagi dotyczące konserwacji

Wbudowana funkcjonalność rejestrowania danych umożliwia tworzenie raportów serwisowych (np. kto i kiedy wykonywał przegląd lub naprawę wrzeciona). Informacje te mogą być stosowane m.in. do tworzenia tzw. dokumentacji serwisowej.

Alarm kolizji: czas reakcji mniej niż 2 ms.

Transformacja Fouriera (FFT)

FFT (szybka transformacja Fouriera) to algorytm efektywnego obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (DFT). Pozwala to na rozbicie sygnału na jego składowe częstotliwościowe i wnikliwą jego analizę.

Planowanie, konserwacja i zarządzanie aktywami

W przypadku kolizji, system umożliwia zbadanie drgań podczas zdarzenia i 4 poprzedzających go sekund. Dane zebrane z czujników mogą posłużyć do generowania statystyk produktywności. Informacje te pomagają we właściwym przewidywaniu i planowaniu wdrażanych procesów.

Fingerprint (ECG)

Fingerprint jest to specjalna funkcja systemu służąca do monitorowania stanu wrzeciona oraz przebiegu procesu. Zarejestrowane dane z pierwszego cyklu, porównywane są z kolejnymi. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków na temat stanu wrzeciona oraz samego przebiegu procesu.

FACTORY CONTROL (opcjonalnie)

Dzięki integracji z oprogramowaniem SAM (Smart Asset Monitoring) czujnik UT-CM umożliwia łatwe egzekwowanie innowacyjnego monitorowania linii produkcyjnej lub zasobów zdalnych. Integracja pozwala na podgląd i analizę w jednej desce rozdzielczej stanu wszystkich podłączonych obiektów, kilku funkcyjnych wskaźników KPI, rejestracji zdarzeń alarmowych, kolizji i wibracji w czasie rzeczywistym, a także na zarządzanie konfiguracją danego obiektu.

Über uns

Deutschland
UTTec GmbH & Co. KG
Berglenstr.11
D-71364 Winnenden 

Kontakt

O nas

Polska
9HQ Seehafer & Jendryczka Sp. j.
Podwiesk 3b
86-200 Chełmno

Kontakt

© 2022 9HQ. All rights reserved